Taksna

Lapsn Zahur
Mars 2014

Tbidd v umnid n tdabut n lkyuãk s yat twila ilsan tuctal, udm nns yusi tifras n tmazirt lli s ur tzäaë tvrmt ad tn gis tssfaä, ur ad nn tzri sin d mraw n usgåas, alln ns jjawnt g tzdgi urta tt id kcmnt tmuttal n tvrmt .

Tga d afus, tuvvwä d yan ugzzum n tfrt : « Kf iyi d i rbbi avmis ittyaran g tfrt ad », täfr as d yat tfrt n idrimn. Kcmv tt inn s wawal : « Ur bahra tmaïlt v tvrmt ad? ». Trar d i usqqsi inw s uzmummg, tsqqsa yi « Tvrit may ad v tfras inw ? », nniv as « vriv gisnt tazdgi n tmazirt d ufulki ns, mad igan tmazirt ? ».

Twwräi s tsga n iming, ar yi nn tmmal mad nn yaggugn, tasga vd tucka tmazirt nns, macc nkki ur ad nn çërav amr tibrzdduvin lli iqqnn asayrur n tsga da yi nn tmmal. « Tzugt d s tvrmt kmmi d tawja nm?», zun d iv nn iggr usqqsi ad inw i tsila n uåns nns , trkkkik imikk, tsmaqql gigi yan usmmaqql v lap asmrdqqi lli, tkk yat tddalt n unzgum udm nns mqqaë tmmav ad t tssntl s uzmummg: « Dar yat twaja av lliv, äufv asn tazzant d unwal», tfss imikk zun d iv trkkik, täfë:

« Mqqaë tggut twwuri d tmmara macc tfsus xf tin tmazirt. Ur ad issn lkcift d tkufant n tmazirt nv amr walli tt iddrn». Sqqsav tt s unzgum da yi ikcmn: « Babam ak m id issifän?», tsmass ixf nns s uhu: « Imma », tra tgllint ad yi täi zg tammara d zzlä v nddr, ur gis ttuv awal ns lliv ar didi tmssifiä « lkm a illi tawja nna da km iran s twwuri, Ur riv a illi ad tddrt tammara ad v ddrv, ajj yi tt nkki lli tt imyarn timyur yi .. ad issfalki rbbi tudrt nm».

v id av ismd wawal n tfruxt, gammiv ad sul sawlv, avvwä as nn avmis d mad d ivaman v idrimn s yan uzmummg yusin taksna.