Ussan n tskla d usnflul gh wayyur n RmDan

Rad tsnmilli tzlgha n Tirra ussan n tskla d usnflul gh wayyur ad n RmDan, Gh uddis n Jamal Ddurra gh Ugadir, tizi 22h00.

 Ahil n wayyur ad iga mk ad:

– 11/6/2016 :  Tulist tamazight ( tighri n kra n tullisin).

– 23/6/2016 : Tamdyazt tamazight ( tighri n kra n tmdyazin)

– 30/6/2016 :  F ufran asklan..

                          Amaris n Tirra.

 

تنظم رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية أياما أدبية رمضانية في المركب الثقافي جمال الدرة بحي الداخلة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.

جدول اللقاءات سيكون كالتالي:

–  11/6/2016  حول القصة الأمازيغية:  قراءات إبداعية.

– 23/6/2016  حول الشعر الأمازيغي:   قراءات إبداعية.

– 30/6/2016  حول النقد الأدبي و الإصدارات الجديدة

                                                                    عن مكتب الرابطة