Asmuttg ɣ tullist – لقاء تكويني في القصة القصيرة

You are currently viewing Asmuttg ɣ tullist – لقاء تكويني في القصة القصيرة

Asmuttg ɣ tullist- لقاء تكويني في القصة القصيرة

imaratn d tmaratin n yimal

Ass n 19/2/2023, tsnmala tzlɣa n tirra asmuttg izwarn n usggʷas ar ɣ tirra n tullist s tmaziɣt, tbdd fllas tmarat faḍma frras d umara lḥbib lknasi. ikcm usmuttg ad ɣ uɣawas n tzlɣa lli tsrs Tirra asggʷas ad. asmuttg ad ibḍa f sin inmuqqarn, wad izwarn inti ass ad. iẓli unmuqqaṛ ad s iɛrrimn d tɛrrcmin lli nn ittarmn tirra s tmaziɣt, fad ad asn yaws usmuttg ɣ tirra ɣ wanaw n tullist. ittawsnmal unmuqqaṛ ad ɣ usgawr n tmrslt n twuriwin timunanin n uslmd illan ɣ Tlbrjt, Agadir.


نظمت يوم 19/2/2023 رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية اللقاء التكويني الاول لهذه السنة في القصة القصيرة .