Urriγ d

Urriγ d

obdllah Lmnnani

Urriγ d gim flγ nn tanawt
ar tettmlilliy γ ill n taγalin
hayi snalγ am nn äaËat
flγ nn gim tisit inw
ad tsgummi i tkttay ibridn
iklulan s imdla
ad nn gis tsurnt tsgiwin
ur ikki udriz nnm
ad gisn arudγ
fawγ d fllasn am tafukt
γ ignwan n ussan inw (suite…)

1 commentaire