Idya

You are currently viewing Idya

Idya

I iman n Idya, tazzant ur ismdn umiyn n immas

 

Trgl sin isggawsn nns v tmazirt ad lli tval is tga tin nns, ar nn ttaÇ s tddminin n insi  (bumHnd) d wuccn, ad didsn tmun v usddi (1) n tddmint nnsn, tasddit tumÇ v ultmas, imil tär Idya v uvras ur ta nn tlkm insi d wuccn da sis ittqqln.
v imi n urti n waäil, insi d wuccn tkcm tn tkssaä, tmaïl nn Idya, ilip aäu nns. Mar ad skrn ? iqqan d i tddmint nnsn ad tzzigz, ad tamÇ avaras n wallas mklli myarn, taddmint n wass ad tga tin Idya, amallas yumÇ imi nns, iqqn imi n wallas ar kiv d tpaäë Idya, acku taddmint ad tga tin nns, mac Idya lap tt, lap aäu nns, lap taäãa nns, lap tazdgt nns… Ivama d insi d wuccn ar tn isskwmr usmmiä.
Inna Insi i wuccn :

Ur nÇäaë ad nkcm s urti bla Idya.
IssivÇin t uccn :
-Taddmit nv ur ar tssnti amr s lal nns.
Idya ar tbbag tddmint n insi d wucn, imil tccä täart nns tgllint v uvras,. Tmmav ad tnkr, macc tillas n tvÇnt ar tt kkatnt v udm nns, tmmav tgllint ad tsmd abrid nns, ad ur tëÇ awal lli tkfa i insi d wuccn ; ilkm tt id bavrar yaws i tvwÇnt.
Had baba d innas lliln tt id, iv tt yusi babas gr ifassn nns, tall tt innas s igiwal nns, mac ” nggammi kwnt a lmAwnt ” (2);  bavrar yudd i tmazirt n Idya, tamazirt lli adlli tval is tga tin nns, imil taf d tayafut s ar ttqql iwin tt tvwÇnin n ” ugadir n tvwÇnin ” (3), fln tamazirt nns ar  gis ittsuä waäu.
Inna Insi i wuccn :
– Is tssnt mad invan Idya ?
-Uhu a dadda.
-Tnva tt tamvart n babas n “Aica mmi yivd “(4).
Ur tmmut idya, is ka tkcm s umiyn n tmaçirt, tg vd nttat yan umiy da ttalsnt ist matnv i tarwa nv.

Çaheur lahcen

—————————————

  1. سلسلة
  2. Zv izli, talvat n iÇnÇarn  «  Gar azmz ».
  3. Yat tddmint tamazivt, tettyara v udlis ” Muziya “, iffav d v 1994 .
  4. Taddmint- ad tettyara v udlis n  ” Aica mmi yivd ,” iffav d v 2010