« Imanass » ungal amzwaru n Brahim I3zza

You are currently viewing « Imanass » ungal amzwaru n Brahim I3zza

 Mohamed Arejdal

 

Issfuɣ d umara amaziɣ Brahim Iaazza ungal nns amzwaru lli mu iga s wassaɣ « Imanass » g tZRigt n tdrawt  « dar ssalam » g tɣrmt n rbat asggwas n 2015.

Ungal n « Imanass » gis 216 n tsnait ityaran s uskkil alatini d tifinaɣ ilin gis yan mnnaw igzman n ta3arabt. Illa yan umawal n tguriwin lli ittubdarnin g ungal g ttamt tasnitin lli iggranin.

Taɣarift n udlis tkla s ukl azwawwaɣ g udmn nns izwarn yat twlaft n ugzzum n tgDift g tuZZum nns tkRDa n lmRRuk f ityar uzwil n udlis «Imanass » aflla n twlaft anaw n udlis izdar nns assaɣ n umara udm iggran gis tawlaft n umara d asussn nns s tifinaɣ. Atig n udlis iga 50 dh.

Brahim Iaazza ilul asggwas n 1987 g Iɣir n uɣnayn g Tmanart tasga n Tata iɣra g tsdawit n lqaDi 3yaD g mRRakc yumZ Turagt g tsnumant  « licence sociologie » asggwas n 2010.

 Ar isiggil ɣ mnnaw igran tussna d taysi d tutlayt d umzruy mklli iswiri d tugt n tmsmunin ɣ umnid ad :

– Iga amsuɣl n tutlayt n tmaziɣt d mnnawt n tdrawin n uZRig d usuzr ɣ wanfa d tmsna

– iga amrzu ɣ tussna n tmaziɣt

– iga anxfan n tmsmunt n imkkasan n umzruy ɣ Tata

– iga amara amatu n tmsmunt n imaziɣn g Sla

–  iws g usuɣl n mnnaw  idlisn zund : amsawaD – amawal izwal n tmaziɣt s tfransist d taorabt d tnglizt – agmmay n tmaziɣt – adlis n uslmd « ad nsawl tamaziɣt » – amawal n uslgn s tmaziɣt – timsdsatin n jha..

– tadla n umarg « iskla n iD » yiwi sis tasmɣurt n tbadult 2M asggwas n 2014.

– tadla n umarg « tamurt n tussna »

– tadla n umiyn  « tawlkt n tada »..

– tadla n « in3ibarn n thwact » ..

iman-ass-brahim-i3zza