Ungal: ixf n wawwuk n Muhmmad Usus

You are currently viewing Ungal: ixf n wawwuk n Muhmmad Usus

Iffaɣ d ungal n mass muḥmmad usus Munatas Usus , ddaw uzwl: “ixf n wawwuk” sg tẓṛigin n tzlɣa n imaratn s tmaziɣt. Ungal ad yusi g tumayt nns yat tullist igan waẓ! Tullist ittugnan s yils ifrsn, ibɣrn, d wul ibsusan. ismd as uswingm yattuyn tiẓilt f tayyaḍ. Tuṣka tamallast n ungal ad ar ttlli gr tatrara d ḍaṛaṭ-tatrara, lliɣ tusi ɣ tumayt nns arratn yaḍnin s wanawn nns imnnawn ( tirra tanarsist). iṣka umara n ugal ad arra nns s kkuẓ iskʷfal lli ɣ rad nn yaf imɣri, izdduyn ttyasasnin gr tawja n wawwuk, nttan nit lli igan afgan unẓiẓ, izdg wul nns d ur iḥml tiknnad… Ɣ umnad, illa gʷmas iɣiṛḍm lli t ur irwasn v imẓmlal d iskkirn nns, mk da illa babatsn lli igan yan urgaz lli d ittbbin aɣrum i tawja nns g warras, d urzzu g warras lli s nn grn middn. Tugt n imukrisn rad sarn i “wawwuk” s usrag n warras lli ɣ cttan tiram nnsn -slawa nn akkʷ lliɣ bdda gisn illa uṣṛab- rad igutn imukrisn, zund azdduy taɣara n uzdduy n babas d immis, d tidt n tlalit nns d tdyant lli as isarn ɣ tinml lliɣ issfḍ s ucnyal anamur lliɣ t ikka usṛab… anuḥyu v tɣara tanafgant ar tettajja sin waytmatn ad fllasn tinit mas d ur kkin yan usirw, iv nẓṛa iskkir n iɣiṛḍm lli iran ad as aqqran middn s “lḥajj mbark” s ccil, d iga bu tsuniwin nɣ bu wudmawn imnnawn ttnfalnin. Tanflit n tullist n ungal rad tsmiqqir Musa afryaḍ amsgnaf animan d wawwuk, ilmma yili yan uzdduy idran gratsn…rad ilmma yurri umaḍun animan nɣ d amaḍun n unlli “awwuk”, ad izzray i waddad animan n umsgnaf animan, yaf nn umsgnaf mas ittaḍn s wuddisn d tayrrisin uggar n umaḍun ittukrafn s ibniqn n usgnaf, d s ilgamn nns isgnafn, d s willi isrs unufl n ufgan fad ad isuwttu anufllli iẓṛṛa s tiṭṭ n yiṣiḍ. Ungal iggr nn i tugt n iskkinn n talla tanafgant, tilli zdinin d iswingm d tiyyaḍ zdint d uskkir, yan sg iskkinn ad, tga t tssumga, ma ad ar t mmaln ifrisn n uẓṛu lli ganin iwrikn ɣ ungal ɣ yan sg imaḍaln nns, slawa nn akkʷ lli mmṛẓan gratsn gin akṛkuṛ lli sul ur zmrn ad flsn mas immut wakuc nnsn (anaẓur lli tn iskrn).

Mk lli yuma unga iskkinn yaḍnin zund win tmassanin lliɣ issmrs umara tumant n icnba ibrkann s yat tɣars ifulkin d ikkrzn abhaḍ g yiman n imɣri, d s tbridt lli s issnẓi tabridt tamallast lli s ittusmras g uḍṛiṣ.Tagara n wungal rad tssbhd imɣri s tumayt nns igan tamnnawt, d talli ittawin s uggar n yan usdrm lli rad k nit daɣ isskcm s urti yaḍn lli ɣ rad tsiggilt asdwl n iwrikn d usmar n tullist nnsn. S unammk yaḍn amara n wungal ad, iga i wungal nns uggarn n yat tgara. Aylli rad yajj imɣri ad isti tagara nna imsasan d usyafa nns, d ad t ur ibḍl uzdduy ann da iskr d wawrikn d imukrisn nnsn, slawa nn akkʷ iɣ asn ifka ɣilli ibsusan ɣ wul nns.  

ṣalḥ ayt ṣalḥ