Ussan n unɣʷr n Lhusayn Murabih

You are currently viewing Ussan n unɣʷr n Lhusayn Murabih
ungal ad iga ungal amaynu n mass Lahoucine MOURABIH lli igan sg tẓṛigin n tzlɣa n tirra n imaratn s tmaziɣt, Tirra, alliance des écrivains en amazighe ddaw uzwl :”ussan n unɣʷr”, da isawal f sin wawrikn, ism nnsn “ḥmad utrizzit” nɣ d “butxizzut” d “dda blla”. ɣama nn ɣ yan unɣʷr (cave) n ufarnu dffir mad fllas tḍṛ tgʷlast (taduli) nns s usrag n undidi n wakal. akud ann ar ad issnti ɣ trfafant mẓẓiyn, ilmma tḍfṛ tt id trfafant mqqurn (dffir tmttant n wawrik wiss sin) lli ikkan sḍiṣ d mraw n wass ɣ unɣr. talli akkʷ izwarn; ad ismatti addad nns sg tillas s tifawt. Lliɣ issrɣ tifawt n tinirt ad ssntant tmsarin n wungal ad, akud n lli ɣ llan iga 04:10 n tusdadin mk da tmmal tzurawt n ufus n “dda ɛblla”, ig iḍgam nns 29 bṛayṛ 1960 mk lli nssn sg yils n umallas. issmrs umara umiy (tamitulujit) n “gordzilla” fad ad issnẓi umnan n undidi n wakal g ugadir lli d yiwi ad sisn innal allas nns, s ufilm n gudzilla lli ittuskarn 1956 lli iẓra ḥmad d thérèsa g ssulima salam, lli asn isrgn s tɣuyyit g tkssaḍ s tazat n imsli lli isndudiyn iɣrban n ssulima salam. Tawada lli illan ɣ ḥmad tujja t ad iɣal yak ur nn fln kra ɣ lmɛruf n yill n sidi bulqnadil,lli ittilin ku 15 cɛban, yak ur d tagat ad ikkatn middn lliɣ t snfln s ulmuggar n yill lli d sggran irumiyn, ittilin ku 25 ɣuct. mk da isarn i ayt ccinwa iɣ as ur ngfn yat sg trbatin n usun, ar d sisn ittffaɣ gudzilla.anɣʷr ad lli fllasn irdln, iṣka t yan usrdas aṛumi, izznz tt i babas n ḥmad lliɣ iffaɣ tamazirt. tsrg i tuska nns; yat tmsart n umzruy, lliɣ d isbdd uliman aɣrrabu “panther” ɣ uftas n ugadir, issmdi infḍn nns s funti d ugadir n uflla, ttussan tdyant ad g umzruy s “amukris n ugadir” asggʷas1911. nttat nit ad isrgn i imnɣi amaḍlan amzwaru 1914. Ungal ad yusi gr tflwin nns tugt n idɣarn ugadir g usggas n 1960, ɣ iga: imsgginn, idawtanan, sulima salam, iḥcac, talbrjt,lbaṭwaṛ, usun n ayt ugrram,tamraxt, awrir, ayt amr,anẓa, funti, agadir ulflla…
 
Ɣ ugns nɣr tinirt lli issrɣ ḥmad fad yaf mani d tkka tndra n dda blla lli f iḍṛ ufniq iṛẓ t g uḍaṛ aẓlmaḍ, gant tilli snfaln imɣarn n sidi bulqnadil d sidi nbir d sidi burrja s tngʷal n uɣrum, macc mqqar mk ann, tinirt ad tẓḍaṛ ad asn tg agʷri, tizi lli iswangm ḥmad g kraḍt tɣawsiwin iqqand ad sisnt issksa: uksijin, aman, amtcu, talli bahra ilan atig iga tt uksijin. S tutlayt ifssusn, immimn, ar nn nttafa ixfawn nnɣ dat yan uḍṛis immaln taɣara n ufgan immattin sg lliɣ ittɣin s tudrt, anaruz, aganni, tanzbayt, amyawas, tikṣṣad, tawda, asmmndu n imṣṭirn s unlli, anzgum iuzkka. S waddad yaḍn animan ḍaṛaṭ mad immut “dda blla” ɣ tga: tguḍi, tmattant, tazamma, tudrt n tmḍlt, tawkka, akrram , tazɣlilt, tamaḍunt, angaẓ,timzrit, talkkakt, assitm n tmttant. Ma ad akkʷ s yan usullf ittyaran s tɣarast n usinaryu, zund ar tẓṛṛat kra n ufilm.
 
ṣalḥ ayt ṣalḥ