Urriγ d

Urriγ d

obdllah Lmnnani

Urriγ d gim flγ nn tanawt
ar tettmlilliy γ ill n taγalin
hayi snalγ am nn äaËat
flγ nn gim tisit inw
ad tsgummi i tkttay ibridn
iklulan s imdla
ad nn gis tsurnt tsgiwin
ur ikki udriz nnm
ad gisn arudγ
fawγ d fllasn am tafukt
γ ignwan n ussan inw

flγ nn gim azrg war asÆti
ad t tplliln ifassn
ur iÇäi ur d issutl
ur issfld i irir
awiγ d aqqayn inw
ad tn ÇÇuγ γ izlan
ssuγ tn s imÏÏawn
gin tamust i tibäit nnγ

urriγ d gim flγ nn tagziwin
am igigiln ijdr usmäl
ar Çmmant γ ilaÏÏn tullist
arunt γ izwagn tasutin
Ãkunt γ twargiwin
imaäaln ikËËuÇn
zmmimnt anbdu γ iÇÇin n tfssut
saysant s ishuffutn n tguäiwin

urriγ d gim flγ nn aÇaÇu
rbuγ d asqsi
mad riγ umiy n imanarn ?
ad sis ttaraγ iwiz inw
aylliγ d ufiγ iman
zdγn γ uγzu n tguri nnm
zwun γ irifi n uncuä nnm

flγ nn tanawt
γ igiwal n taääangiwin
ar ttalγγ iftasn nn ingän
γ twallin nnm
ar ttalmγ γ tugawt
taγuyyit
ad as ssfldγ
macc nkki snalγ nn äaËat
trmγ i ism inw
ar t ssfuäγ
ha km inn hann tanawt
hann akÆ timktit nnγ.