Tirra: Anmuqqar anamur – الملتقى الوطني

Anmuqqar anamur wis sin f ungal s tmaziɣt
2ème Rencontre nationale sur le roman amazighe
&
10ème Rencontre nationale des écrivains en amazighe

Sous le thème :
Le roman en amazighe:
esthétiques, mutations et expériences

الرواية بالأمازيغية: جماليات، تحولات وتجارب
Ungal s tmaziɣt: ifulkitn, imuttiyn, tirmitin

9-10 janvier 2020
Salle des conférences
Espace des humanités
Salle 46
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir

                                                      Programme                                                  

>>>

Asrɣud – تهنئة

ⴰⵙⵔⵓⵖⴷ

ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵓⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⴼ ⵙ ⵍⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵓⵔⵓⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴳ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ. ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ  » ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ » ⴼ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 28/12/2019 ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ.

>>>

Taskla s wawal: SALH AIT SALH – Iɣ irba ujddig tazamma – Agzzay n tilawt

Taskla s wawal

Iɣ irba ujddig tazamma -Agzzay n tilawt
( Asdlfu g iziti n tgguchra )

SALH AIT SALH

 

 

Asays n Mohamed Oudmine Ziri
Radio Plus ass n 12-06-2017

>>>

Afcad – تعزية

 

Afcad n tzlɣa n tirra i umltaɣ n tzlɣa gmatnɣ mas Hasan Dahu d tawja nns f tmettant n igllin n babas. Tamlla n rbbi f iman ns.

 

 

تتقدم رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية لعضو الرابطة حسن داهو و لعائلته بأحر التعازي على إثر وفاة والده تغمده الله برحمته.

عن مكتب الرابطة

>>>

Taskla s wawal: HASSAN OUBRAHIM AMOURY – Asgrawl – Ilkmimz n tayri

Taskla s wawal

Asgrawl – Ilkmimz n tayri
( Tamghra n infchadn )

HASSAN OUBRAHIM AMOURY

 

Asays n Mohamed Oudmine Ziri
Radio Plus ass n 07-06-2017

>>>

Taskla s wawal: EL HABIB ELFAQIH : Lkas n watay d yat tmzzught – Asummr

Taskla s wawal

Lkas n watay d yat tmzzught – Asummr
( Aghrum irzagn )

EL HABIB ELFAQIH

 

Asays n Mohamed Oudmine Ziri
Radio Plus ass n 05-06-2017

>>>

Asrɣud – تهنئة

 

 

Asrvud

 

 

 

Ar tssrvud tzlva n tirra n imaratn s tmazivt i :

Taslmadt : Mmloid Lodnani, d ungal nns « inaäan n waäan », zv tçëigin n tzlva n tirra 2018.

Aslmad : Hmad Lmunadi, d udlis nns «  tamdyazt tamazivt tatrart »

Tasmvurt n Lmvrib n udlis v yigr n tskla tamazivt lli asn ittukfan, g tsutlt tiss 19 lli tsnmalla tmawast n tussna.

 

D ar tssrvud tzlva n tirra i :

Taslmadt : Fatima Fayz, d tdla n tullisin nns “ udmawn” , zv tçëigin n tzlva n tirra 2018.

Aslmad: Hmad Balaj, d tdla nns n tmdyazt “ agris n tmssi ”, zv tçëigin n tzlva n tirra 2018.

Aslmad: Racid Ubavaj, d udlis nns v tskla n wazzan “ abrid n ufra”.

Aslmad: Mupmmad Farsi d usuvl nns s tmazivt i ungal “ taridirt n yan uvyul” n umara pasan awrid..

Tasmvurt n tawssna tamazivt n IRCAM – 2018.


تهنئــــــــة

بمناسبة فوزهما بجائزة المغرب للكتاب في الادب و الثقافة الامازيغيين في دورتها 19 والمنظمة من طرف وزارة الثقافة، تتقدم رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية بتهانيها الى كل من :

>>>

Taskla s wawal: Mohamed GARHOU – Agatn g wanu

Taskla s wawal

Agatn g wanu
( Agatn g wanu ) 

Mohamed GARHOU

 

Asays n Mohamed Oudmine Ziri
Radio Plus ass n 01-06-2017

 

>>>

Taskla s wawal: LAHCEN ZAHOUR – Amara –

Taskla s wawal

Amara
( Tayri d izillid ) 

 LAHCEN ZAHOUR

Asays n Mohamed Oudmine Ziri
Radio Plus ass n 31 -5-2017

 

 

>>>

كَر يمان د يمال : مجموعة قصصية للقاصة بشرى الادوزي

محمد أرجدال

 

ضمن منشورات رابطة تيرا للكتاب بالامازيغية وبدعم من وزارة الثقافة، صدر للكاتبة المغربية بشرى الادوزي مجموعة قصصية بعنوان » كَر يمان د يمال / بين الروح والمستقبل » سنة 2018.

وقد ساهمت القاصة بشرى الأدوزي في زخرفة فسيفاء المكتبة المغربية بهذه المجموعة القصصية التي تعتبر إصدارها الثالث.

اختارت الكاتبة  » كَر يمان د يمال  » عنوانا لمجموعتها وقد نسجته من كلمات « كرَ / بين » و »يمان/ الروح » و يمال/ المستقبل » كنوع من التساؤل  الفلسفي  » المنزلة بين المنزلتين  » .

>>>
Tirra
Tazlɣa n imaratn s tmaziɣt Alliance des écrivains en amazighe رابطة للكتاب بالأمازيغية