Is iga tamatart n ufrak?

Amara: Muḥmmad Akunaḍ

G imalass ad izrin, g tmdint n ugadir d mad d sis yakmurn (proche), radio d mnnawt tmsmunin ktin d yan unazur (artiste) amqqran igan amarir (chanteur) lli tt inn ikkan da ismmussu urd ɣas tamazirt n Sus, mac tamurt nɣ akkw, iga t Muhmmad Albnsir lli yafudn zg 18 n usggwas aya Zg usggwas llig hra immut ttunt t tmsmunin d imassn n umsawad ar ass ad, ikut max? Is nzmr ad nini iga aya nn tamatart n ufrak lli hra d ittlaln dar tarwa n imaziɣn? Nennurz (espérer) ad yili mk ann d uggwar.
Giɣ yan g middn lli iwsnin g mnnaw immussutn (activités) ad, mmaɣ ad sslkmɣ i ugdud (public) yat tɣawsa da ttannayɣ is tga tintti (essentielle): Ur nufi nkkni imaziɣn ad nili s tidt (vraiment), iɣ ur llin inbdadn n tussna nɣ,ukan inbdadn ad ur gin ɣas timɣarin d irgazn, mac gan anawn akkw n tussna zund idlisn, d umarg,d iɣrman, d tmlsa d tiram… Lli yadlli igan g tɣrma nɣ (civilisation). 

Amukris n imaziɣn iga t lliɣ ngaran nɣd sngaran tn d tɣrma nsn d tussna nsn; willi ur irin ad sul ilin imaziɣn, bikksn ad snɣubun (exterminer) aylli akkw igan intti g tmagit nsn (identité), dfarn mnnawt tɣarasin: Da zzimziyn ( mépriser) atig n tutlayt (langue) tamaziɣt lli igan iman (âme) n tɣrma tamaziɣt, tg yat g tutlayin ixatrn, tasi timktit (mémoire) tamaziɣt g tɣzi n izmaz n umzruy nsn, da ttgdaln (interdire)  xf tarwa n imaziɣ ad ttlmadn amzruy nsn (histoire)  g tizi ann nit, ar asn sslmadn amzruy n i3rabn d wiyyad lli nbdnin timizar n imaziɣn, da ttksn udmawn n tussna d tɣrma tamaziɣt; da smmskaln (changer) ismawn nsn, nɣ fllasn fissn, iɣ tn akkw bdrn da tn addrn d kra n gar askkirlli disn zdin, tasrtit ad (politique)tfka tayafutin (résultats) hrcnin i tawa nɣ; da ttrwaln g tmagit nsn nttni, amzn g tin wiyyad, ssihlnt tn tlɣiwin (causes) n tmizar lli nn fllasn aggugnin uggar mad tn ssihlnt tlɣiwin n tmura nsn, da ttmmtatn, da akkw ttbaqqayn ( exploser ), da ttngadn (se noyer) g ilaln (mers) xf tayri n aylli ɣaln imqqur g walln nsn.Iilmma iɣ d aɣuln tarwa nɣ ar ssitign (estimer) inmɣurn nsn, hati ikut aya nn rad ig assnti (début) n yan ufrak izmr ad aɣ ijjnjm.