Tirra

You are currently viewing Tirra

Ali Azayku
Tasvunt : Tifawt , uÏÏun 01

Tirra tga, x kaygatt azmz, x kaygatt advar,imassn n kra v mddn.nkki gix v willi ur ittaran, willi mmi ur ittnm umara v ufus,willi ittun tirra. Waxxa ssn vikkad is tga tirra tawwuri,is ar tmmal avaras ur ifawn ig win tifawin….
Macc ssnvdav iv urix is rad asint tkããaä ulawn n willi imyarn ad fllax ttaran,ar asn nttara….

Acku tirra nu rad asn tkks awal,tfk t i willi nvan,i willi mi rad gn mggu, willi igan imazivn, ur jji tn gin…!Illa kra v mddn ar bdda skarn, ur ar ttaran, nga gisn,illa kra v mddn ar bdda swingimn,ar bdda sawaln…macc ur ar ttaran..nga gisn.
Ar bdda nzddm akccuä, ar sis ssnwan wiyyaä,ar sis rqqan…ar bdda nkkrz ar mggrn wiyyaä;zrgn akæ waman nv, izzlf irifi igran nv.

Ltifawt_n01_1994liv ur tlli tirra, nga bdda nkæni, ulawn nv av nsmun tudrt nv: Tawwuri,iswingimn nnx,tumrt nnx, tammara nnx, tayri nnx d iriyn nnx…akudann, wanna d ginv ayt tmazirt iluln,ikkusu ul n babas d mas d aytmas, d ayt tmazirt nns.

Ass ad, tlla tirra,tkkis ax ad nkkusu ulawn,lliv ar nttara, ar nttara kra yaänin ur d ikki ul nnx,ikka d bëëa nnx, bëëa nnx, ur d ikki aåns nnx, is fllav ittrs s taçayt nns, ar tssxsay,imikk s imikk maylli ur ittyaran.Ur d is ar ttinix ad nfl tirra,is rix tirra ad gnt imassn n wulawn nnx,ad nara ma nkkusa,ma ikkan f wulawn nnx,acku tarwa nnx ar tn ssngayn mddn yaänin s mad uran, s mad d ikkan ulawn nnsn nttni,ur ar sul nkka nkæni amr aman d ugårn…!

Azmz ad v nlla iga win tirra,tid igan tinnnx, s tfrkkit ula tinznit,tid av iskarn vmklli nga, tid d ittasin iman nnx x tuççumt v tuççumt n wulawn nx, tad ax igan, xtad, ur sar tlli, iv ur tlli s wawal nnx: Awal nnx ad av igan,iv immut, nmmut.

Ma rad nara?

Ad nara awal nnx, s wawal nnx…ad nra tallasin n id matnx, urarn n isuyas nnx, iwaliwn ddrnin n iwssarn nnx, assavn n igäaä d waylaln,tuga d ijddign nnx,adrar nnx d uzavar nnx, aman nnv, d igadan nnx,ad nra f tumrt nnx, imçyann, d inmvuën nnx, igran, timvriwin, aäan, ussan nnx.
Imikk g kigan ad nnix, iggut mad riv ad t inix, macc ixf n uvaras ittywssan.

Aynna sa nttara,ar ittimvuë ixfayda (capital) nnx.

Iv imun mad urmn willi zrinin g ayt darnv d wiyyaä, nsmd as nn ma nurm nkæni v tudrt nnx, rad issann tarwa nnx ma v nvçan d ma v nunf; vmkann, rad vwin avaras yuvn,aku ur ad alsn i ma nskr.Kra rad yini: Ur akæ nlkm f ma ad akæ, iv nra ad nlkm ma nra.

Rad utv awal, rarv as iniv:llan bdda ivarasn ggutnin lli ttawinin s mani, macc ur gin yan.Iqqand yan ad isti walli rad t isslkm, ur t ibjrt, ur t issrki, ur t igi d wayyaä, v bëëa d uåns nns, iv ira urgaz, nv d tamvart ad ig ma d ur igi, ur igi ma d ira ad t ig. Swawal yaänin, ad ig mad ur igin yat, ur ad fllas nsawal, acku ijla talalit nns, llix sis ur iskir,inix as dax: argaz nvdd tamvart, iv ur igi ntta nit,ur sar ifki maylli mi içäar ad t ifk.ur sar igi maylli mi ivi ad t ig.

Smdv i mayad inix as dax: Iv rad tlkmt f ixsan n babak d mak, d ayt dark, tnvit gik maylli k disn isnyalkamn…

Zun d ukan iv tlkmt, nv ur tlkmt!acku v waåns nnk, gr ak d ixf nnk, ur sar tgit amya!tgit walu, tlqqmt s imëçig.

X tiïï n wiyyaä, willi nn tvawlt gin dark kra yattuyn,ur rad darsn tgt amr imzzi, zun d avama,nvdd arraw smunn t v tsukt; ad ukan tirit ad disn tgt yan s ak ssktin ma darsn tgit; mar babas, ijlan mas…imjli,ur ar ittall ixf, ur ar ittall awal.